HİPOGLİSEMİ (KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜ)

Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi), kan şekerinin belirti yapacak kadar düşük olmasıdır. Şeker hastalığı olan ve olmayan hastalarda kan şekeri düşüklüğü yapan eşik kan şekeri değerleri, klinik tablo ve tedavi yaklaşımları farklı olduğundan kan şekeri düşüklüğü, iki bölümde söz edilecektir: 1. Şeker hastalığı olmayanlarda kan şekeri düşüklüğü, 2. Şeker hastalığı olanlarda kan şekeri düşüklüğü. Şeker hastalığı olanlarda sık görülmesine rağmen, şeker hastalığı olmayanlarda daha seyrek görülür.

Devamı

HİPOGONADİZM (CİNSİYET HORMON EKSİKLİĞİ)

Hipogonadizm erkekte ve kadında cinsiyete özgü seks hormonlarının hiç olmaması veya yetersiz olması demektir. Erkeklerde cinsiyete özgü seks hormonu testosterondur (erkeklik hormonu) ve başlıca testislerden (yumurtalardan) salgılanmaktadır. Kadınlarda ise cinsiyete özgü seks hormonu östrojenlerdir (dişilik hormonu) ve ovaryum adı verilen yumurtalıklardan salgılanmaktadır.

Devamı

HİPOPARATİROİDİZM (PARATİROİD HORMON DÜŞÜKLÜĞÜ)

Paratiroid hormon düşüklüğü veya tıbbi adıyla “hipoparatiroidizm”, vücut tarafından üretilen bir hormon olan “parathormon”un yetersiz salgılanması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Parathormon, vücutta paratiroid bezi adı verilen hormon bezleri tarafından üretilir. Bu bezler tiroid bezinin yakın komşuluğunda yerleşmiş küçük mercimek büyüklüğünde dokular olup, kişiden kişiye değişmekle birlikte, genellikle dört tanedir.

Devamı

HİPOTİROİDİ (TİROİD BEZİNİN AZ ÇALIŞMASI)

Tiroid bezi, boynumuzun ön kısmında, soluk borusunun üzerinde, halk arasında adem elması olarak bilinen kıkırdak yapının altı ile köprücük kemiklerinin arasında kalan boşluğun üst kısmı arasında yerleşmiş olan, ağrılığı yaklaşık 15-20 gram olan, şekli itibari ile de kelebeğe benzeyen bir organdır.

Devamı

HİRSÜTİZM (TÜYLENME ARTIŞI)

Hirsütizm, kadınlarda genellikle kıllanmanın (tüylenmenin) olmadığı, beklenmediği bölgelerinde; yüz, göğüs üzeri, karın bölgesinin altı, bacak içleri ve sırt gibi bölgelerde sert ve koyu kıllar şeklinde kendini gösterir. Tüylenmede artış açısından biz doktorların önem verdiği bölgeler yukarıda belirtilmiştir. Koltuk altı, genital bölgedeki tüylenme normal cinsel gelişimin bir parçasıdır. Buradaki tüylenmenin miktarı kişisel özellik gösterebilir.

Devamı

İNSÜLİN DİRENCİ

Fizyolojik miktarlarda salgılanan insülinin dokular üzerinde yeterli etkinlik gösterememesine insülin direnci denir. İnsülinin dokular üzerindeki ana etkisi, sindirim sisteminde sindirime uğrayarak kana geçen besin moleküllerinin kandan dokulara kullanılmak ya da depolanmak amacı ile girişini sağlamaktır. İnsülin; pankreas adı verilen organımızın beta hücreleri tarafından üretilir ve direkt olarak kana salgılanır. Hem açlıkta hem de tokluk döneminde insülin salgılanır.

Devamı

JİNEKOMASTİ (MEMELERDE BÜYÜME)

Jinekomasti meme dokusunun benign (iyi huylu) olarak büyümesine verilen isimdir. Jinekomasti erkeklerde en sık görülen meme hastalığı olup meme başı etrafında sert veya lastik kıvamında, konsantrik ve simetrik olarak büyüyen kitleler söz konusudur. Burada memenin kendi dokusu artmaktadır. Özellikle şişman olan kişilerde memede de büyüme olmaktadır. Bu kişilerde jinekomasti benzeri bir görünüm ortaya çıkmakla birlikte bu kişilerde olan duruma yalancı jinekomasti (pseudojinekomasti) ismi verilmektedir. Memede artan yağ dokusu bu tabloya sebep olmaktadır.

Devamı

LİPİD BOZUKLUKLARI (KAN YAĞLARINDA BOZUKLUKLAR)

Hiperlipidemi; kanda yağların (lipid) yüksekliğini ifade etmek için kullanılan tıbbi bir terimdir. Yapılan çalışmalara göre Türkiye’de her on erişkinden üçünde hiperlipidemi (kan yağları yüksekliği) mevcuttur. Kanda esas olarak iki çeşit lipid (kan yağı) bulunur; Trigliserid ve kolesterol. Genel olarak hiperlipidemi yüksek kolesterol olarak bilinmektedir ama gerçekte hem kolesterol hem de trigliserid yüksekliği kan yağları yüksekliğini ifade eder.

Devamı

MENOPOZ

Menopoz, yumurtalık (over) aktivitesindeki kayıp sonucu adet kanamalarının (menstrüasyonun) kalıcı bir şekilde sonlandığı doğal bir dönemdir. Menopoz sözcüğü eski Yunanca’daki men (ay) ve pausis (sonlanma) sözcüklerinden köken almaktadır. Bu dönemde yumurtalıklardan yumurta (oosit) üretiminin yanı sıra östrojen ve progesteron gibi hormon yapımı da durmaktadır. Menopoz aniden olmayan aylar-yıllar içerisinde adet düzeninde değişiklikler ile devam eden ve sonunda adet kanamalarının kesildiği bir süreçtir.

Devamı

METABOLİK SENDROM

Metabolik sendrom, kalp ve damar hastalıkları (felç, kalp krizi ve bacak damar tıkanıklığı gibi) ve Tip 2 (erişkin tipi) şeker hastalığı riskini arttıran bazı koşulların, bir kişide bir arada bulunmasına verilen isimdir. Bir kişide metabolik sendrom olduğunu söylemek için şu koşullardan en az üç ya da daha fazlasının o kişide bulunması gerekir;

Devamı

OBEZİTE

Obezite vücut yağ kütlesinin kabul edilen normal düzeylerin üstüne çıkması olarak tanımlanabilir. Obezite erişkinlerde, gençlerde ve hatta çocuklarda sıklığı gittikçe artan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Günümüzde tüm dünyayı etkileyen bir salgın haline ulaşmıştır. Son yapılan araştırmalar Türkiye’deki yetişkin nüfusun yaklaşık üçte birinin obezitesi olduğunu göstermektedir.

Devamı

OSTEOPOROZ (KEMİK ERİMESİ)

Osteoporoz (kemik erimesi) oldukça yaygın bir hastalıktır ve kemiklerin anormal olarak daha ince, zayıf ve kolay kırık oluşabilen bir yapıda olmasına neden olur. Osteoporoz tüm dünyada insan yaşamının uzaması ve yaşlanan nüfusun artmasıyla giderek önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Kemik yapısının incelmesi ve kemik kalitesinin bozulması yaşlanmanın kaçınılmaz sonucudur. Günümüzde 200 milyondan fazla insanda kemik erimesi olduğu tahmin edilmektedir.

Devamı

POLİKİSTİK OVER SENDROMU

Polikistik over sendromu (PKOS) doğurganlık çağındaki kadınların yaklaşık % 6-19’unda görülen yaygın bir hastalıktır. PKOS Türkiye’de her 5-7 kadından birini etkiliyor. Adet düzensizliği ve tüylenmede artış en önemli belirtileridir. Tüylenme artışı ve adet düzensizliği ilk adet görmeden itibaren başlar. Ergenlik döneminde kilo almayla birlikte yakınmalar daha da belirginleşir. Hastanın gördüğü adet sayısı azalır.

Devamı